Blog Image

DogSense

Om Bloggen

Bloggen är till för att inspirera och få er läsare att tänka till! Kort och konsist. Självklart handlar det om hund, hund och ännu mera hund!

Hm, intressant…

Teorier Posted on Tue, April 05, 2011 08:35:58

Sitter och pluggar en stor del av dagarna och ibland hittar jag intressanta saker som jag även kan använda i min hundträning eller som instruktör…

– Vår förmåga att utföra flera saker samtidigt är begränsad. Självklart för oss, detta måste ju också gälla alla andra djur…

– En viktig faktor som bestämmer antalet uppgifter som man kan utföra samtidigt är den kapacitet som uppgiften kräver. Med kapacitet menas totalsumman av våra mentala resurser.

– De faktorer som påverkar hur mycket kapacitet en uppgift kräver är uppgiftens svårighetsgrad och individens vana till uppgiften.

– Den ansträgning som en uppgift kräver minskar med erfarenhet.

Källa: Introduktion till kognitiv psykologi, Dariush Araï

Det jag vill ha sagt med detta är alltså, att en hund som gör en övning för första gången kommer att vara mer störningskänslig, kanske inget nytt för dig, alla som tränat hund ett tag är medvetna om detta, men detta är förklaringen till det! Det är alltså rent fysiologiskt väldigt svårt, det kräver för mycket kapacitet för att kunna koncentrera sig på flera saker samtidigt, som hunden gör om vi är i en miljö där störningarna är stora.

Men detta betyder också att ju fler repetitioner hunden har gjort med just denna övning, desto mindre ansträgning behöver hunden göra, alltså kan jag minska belöningsfrekvensen snabbare… Hunden ska ha belöning i förhållande till ansträningen (anser jag!), mer om detta i något annat inlägg…Tänkande hundar?

Teorier Posted on Fri, March 11, 2011 08:27:54

Forskning på råttor har visat att de kan dra kopplingar till att bli illamående och maten de ätit (detta i sig är intressant då de kan dra slutsatser kring saker som redan har hänt. Dessutom i flera led!). De har fått dra i en spak för att få mat och efter ett visst antal repetitioner fått mat som framkallat illamående. Desto fler repetitioner råttan gjort innan den blivit sjuk, desto troligare är det att råttan fortsätter att försöka få fram mat genom att dra i spaken. (Källa: Dickinson, 1985)

Efter 100 repetitioner har beteendet (att dra i spaken) minskat med 51% (i förhållande till kontrollgruppen) efter att den blivit illamående av maten! Efter 500 repetitioner har beteendet ökat med 16% (i förhållande till kontrollgruppen) trots att den blivit illamående av maten. (Källa: Dickinson, 1985)

Vad kan vi dra för slutsatser av detta?
Ju fler repetitioner vi gör desto mindre “tänker” djuret. Beteendet har blivit en vana och en vana har inget mål och utförs utan eftertanke.

När min lösa hund ser grannens katt och jag ropar på den vill jag att den kommer direkt, jag vill inte att den först “tänker” innan den fattar ett beslut om den ska komma eller ej. Jag vill alltså att det ska ha blivit en vana –> Ropar jag ska hunden ALLTID komma. Men som ni ser, så krävs det ett antal repetitioner innan vi kommit så långt!